Coentunnel Company | Creating Capacity

boek Coentunnel

Hoe is het meest belangrijke project voor de bereikbaarheid van de noordelijke randstad tot stand gekomen? Een 180 pagina's tellend gebonden overzichtswerk met prachtige, indrukwekkende en welhaast artistieke foto's illustreren de belangrijke mijlpalen en fasen van het bouwproces, ondersteund door korte, informatieve teksten in twee talen.

NL  UK